TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Happy Day Group Oy:n  suoramarkkinointirekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §: mukainen rekisteriseloste Laatimispäivämäärä: 1.4.2020

1. REKISTERIN NIMI

Happy Rally VIP suoramarkkinointirekisteri

2. REKISTERIN PITÄJÄ

Happy Day Group Oy

Helyläkuja 6, 40200 Jyväskylä
Y-tunnus 1964825-3

3. REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ

Mika Nousiainen, mika@happyday,i

4. REKISTERISSÄ KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
• etunimi
• sukunimi
• Edustettava organisaatio / yrityksen nimi
• sähköpostiosoite
• suostumus Happy Rally Vip -suoramarkkinoinnin lähettämiseen

5. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käytetään Happy Rally Vipin markkinointiin.

Henkilötietoja käsitellään Happy Day Groupin omiin markkinointiviestinnällisiin tarkoituksiin.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä kohdistetun uutiskirjepalvelun voimassaoloajan. Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä. Uutiskirjeen tilaamisen voi perua koska tahansa jokaisen uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietolähteenä ovat asiakkaan verkkolomakkeella antamat tiedot uutiskirjeen tilaajaksi rekisteröitymisen yhteydessä . 

8. TIETOJEN LUOVUTUS

Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle muuta tarkoitusta varten paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

9. REKISTERIN SUOJAUS

Asiakasrekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Pääsy asiakasrekisterin tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla.

10. HENKILÖTIETOJEN TARKISTUSOIKEUS

Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön. Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin pyritään vastaamaan viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa.

Nämä säännöt tulevat voimaan 1.4.2020